Panduan Manasik Haji Lengkap

Baca : Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

Baca : Dasar Hukum Haji

Baca : Adab Menjalankan Ibadah Haji

[spacer]

RINCIAN RINGKAS KEGIATAN HAJI TAMATTU

I.     UMROH Baca : Tata Cara Umroh

Waktu

Kegiatan

Tempat

Keterangan

Sebelum Tgl 8 Dzulhijjah

1. Ihram

Miqot: Yalam-lam, Biir Ali, dll.

Mandi sunnah, memakai pakaian ihram, niat ihram umroh
2. Thawaf

Masjid      al-Haram

7 Putaran

3. Sa’i

Shafa – Marwa

7 Perjalanan

4. Tahalul

Marwa

Mencukur rambut

II.  HAJI

Waktu

Kegiatan

Tempat

Keterangan

 Tgl. 8 Dzhulhijjah

1.Ihram

Penginapan

Mandi sunnah, memakai pakaian ihram, niat ihram haji
2.Mabit

Mina

Berdiam di Mina dari dzuhur- subuh tgl 9

 Tgl. 9 Dzulhijjah

  Wukuf

Padang Arafah

Memperbanyak dzikir dan do’a dari dzuhur sampai magrib
1.Mabit

Muzdalifah

Bermalam dari isya–  subuh

Tgl. 10 Dzulhijjah

2.Lontar Jumroh

Mina

Melontar jumroh Aqobah saja,  dimulai sejak matahari terbit.
3.Tahallul pertama

 Mina

Mencukur rambut & boleh melakukan yang sebelumnya dilarang ketika ihram kecuali hubungan suami istri
4.Menyem-belih hewan

Mekah

Bisa juga dilakukan pada tgl 11, 12,13 Dzulhijjah
5.Thawaf Ifadhoh

Masjidil Harom

Bisa juga dilakukan pada tgl 11, 12,13 Dzulhijjah
6.Sa’i

Shafa – Marwa

7 Perjalanan

7.Tahallul kedua

Marwa

Diperbolehkan melakukan larangan ihram.

Tgl. 11 Dzulhijjah

Lontar Jumroh Ula, wusto, Aqobah

Mina

Ba’da dzuhur

Tgl. 12 Dzulhijjah

 Lontar Jumroh Ula, Wusto, Aqobah.

Mina

Ba’da Dzuhur, (”Nafar Awal”)

Tgl. 13 Dzulhijjah

 Lontar jumroh ula, wusto, aqobah.

Mina

Ba’da dzuhur, (”Nafar Tsani”)

Ketika akan meninggal-kan kota Mekah

Thawaf wada

Masjidil Harom

Thawaf 7 Putaran, tanpa Sa’i.

 

 

]

 

Ihram Untuk Haji

Ibadah Haji di mulai tanggal 8 Dzulhijjah (hari Tarwiah) yaitu diawali dengan memakai pakaian Ihram, dan mengucapkan ihlal (niat) haji:
LABBAIKA HAJJAN

Atau
LABBAIKA ALLAHUMMA HAJJAN

“Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk melaksanakan ibadah Haji.” (HR. Muslim)

Diteruskan dengan talbiyah:
LABBAIKA ALLAHUMMA LABBAIK, LABBAIKA LAA SYARIKA LAKA LABBAIK, INNAL HAMDA WAN NI’MATA LAKA WALMULK. LAA SYARIKA LAK.

“Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu: aku penuhi panggilan-Mu Tiada sekutu bagi-Mu, aku pnuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan ni’mat adalah kepunyaan-Mu; demikian pula segala kerajaan, tiada sekutu bagi-Mu.” (HR. Bukhari)

 

Baca : Cara Memakai Kain Ihram

Baca : Larangan Ihram

Baca : Miqat Jamaah Haji Indonesia

 

 

Mabit di Mina
[frame][/frame]Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilometer dari kota Mekkah, Arab Saudi. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijah atau sehari sebelum wukuf di Arafah. Jamaah haji tinggal di sini sehari semalam sehingga dapat melakukan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kemudian setelah sholat Subuh tanggal 9 Dzulhijah, jamaah haji berangkat ke Arafah. Amalan seperti ini dilakukan Rasulullah SAW saat berhaji dan hukumnya sunnah. Artinya tanggal 9 Dzulhijah sebelum ke Arafah, tidak wajib bermalam di Mina.

 

Baca : Mina: Tempat Mabit dan Melempar Jumroh

 

 

Wukuf di Arafah (9 zulhijjah)
[frame][/frame]Hari berikutnya yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dan setelah terbit matahari, tinggalkan Mina menuju ke Arafah. Sebelum masuk areal wukuf di Arafah, mampir dulu di Namirah, menunggu Zawal tergelincir matahari (jika memungkinkan). Ba’da zawal, masuk ke Arafah menuju tenda yang telah ditentukan. Didalam tenda, mendengarkan khutbah Arafah kemudian dilanjutkan dengan shalat Dzuhur dan Ashar Jama’ takdim dan di qasar.

Wukuf. Duduklah menghadap qiblat dan berdo’a dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi, berdo’a sekehendak hati, bisa diselingi istighfar, dzikir, tilawah Al-Qu’an, makan-minum, dan mendengarkan nasehat-nasehat. Waktu wukuf adalah sesudah shalat Dzuhur sampai dengan terbenam matahari. Diantara do’a thawaf:

LA ILAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ‘ALA KULLI SYAI’IN QADIR.

“Tidak ada Ilah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (HR. At Tirmidzi)

 

Baca : Wukuf Di Arofah

 

 

Mabit di Muzdalifah
Begitu matahari terbenam, tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Sesampainya di Muzdalifah, shalat Maghrib dan Isya jama’ ta’khir dan di qasar. Kemudian tidur sampai Subuh (mabit).

Kumpulkan batu-batu kecil (sebesar kacang tanah) sebanyak 7 biji untuk melontar jumrah aqobah. Yang sakit dan lemah dapat meneruskan perjalanan ke Mina malam itu juga.

Selesai shalat Subuh berjama’ah, berdo’a di Masy’aril Haram. Seluruh Muzdalifah adalah Masy’aril Haram.

 

Baca : Mabit di Muzdalifah

 

 

Melontar Jumrah Aqobah tgl. 10 Dzukhijjah

Dari Masy’aril Haram berangkat ke Mina. Istirahat sejenak di tenda Mina, lalu ketempat jamarat, untuk melontar. Bisa juga melakukan Thawaf Ifadah dulu ini tergantung situasi dan kondisi, mana yang lebih memungkinkan.
Cara melointar:

Waktu: setelah matahari terbit ((dhuha) atau dikala matahari agak sedikit tinggi.
Cara:
Upayakan mendekati jumrah. Tapi ingat jangan sampai menyakiti sesama.
Ambil posisi dimana qiblat berada disebelah kiri. Sampai disini talbiyah dihentikan.
Lontar jumrah dengan 7 kerikil dan setiap lontaran diiringi takbir (Allahu Akbar)

 

 

Tahallul Awwal (ASGHAR)

Tahallul (potong rambut) boleh pilih:

Taqsir: memotong rambut sampai pendek, bagi wanita menggunting beberapa helai rambut.
Tahliq: mencukur rambut sampai gundul, dimulai dari kanan ke kiri (hanya bagi laki-laki). Bagi wanita cukup memotong beberapa helai saja.

Yang terbaik untuk laki-laki tahallul haji adalah tahliq. Setelah itu sudah boleh mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa dan semua larangan ihram halal kembali, kecuali jima’.

 

Hadyu (qurban)

[frame][/frame]Masih pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah berganti pakaian, menyembelih Hadyu, atau menyerahkan penyembelihan itu kepada yang amanah.

Bila tak sempat menyembelih, boleh dilaksanakan esoknya  yaitu tanggal 11 Dzulhijjah atau sampai dengan 13 Dzulhijjah. (hari-hari Tasyrik)

[spacer]

Baca : Membayar Dam

 

 

Thawaf Ifadah

]Masih di hari yang sama (10 Dzulhijjah) utamanya berangkat ke Mekkah untuk Thawaf Ifadah dan dilanjutkan dengan Sa’i. Thawaf Ifadah bisa dilakukan pada hari-hari Tasyrik bila berhalangan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi yang udzur, boleh dilaksanakan setelah udzurnya lepas, walau hari-hari Tasyrik telah berlalu.

 

 

Baca : Tata Cara Tawaf

 

Tahallul Tsani (akhir/Kubra)

Setelah Thawaf Ifadhah, maka hubungan suami istri enjadi halal kembali. Seusai Thawaf dan Sa’i tersebut, harus kembali lagi ke Mina, sebelum Maghrib. Tidak boleh menginap di Mekkah. Seandainya ada udzur/berhalangan, kemalaman kembali ke Mina tidak mengapa.

 

Melontar Tiga Jamarat pada tgl. 11, 12 dan 13 Dzulhijjah

Tiga jamarat yang dimaksud adalah Jumratul Ula, Jumratul Wustha, Jumratul Aqabah. Melontar jumrah dimulai setelah Dzuhur. Bagi yang udzur bisa sampai tengah malam.

Cara melakukan lontar jamarat sebagai berikut:

[frame][/frame]Ambil posisi dan melontar seperti yang kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, selesai melontar Jumrah Ula, kita bergeser kesebelah kiri, menghadap qiblat lalu berdo’a menurut kebutuhan masing-masing dengan mengangkat kedua tangan.

Hal yang sama kita lakukan setelah melontar Jumrah Wustha dan setelah melontar Jumrah Aqabah, seperti pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanpa berdiri lama untuk berdo’a sebagai mana pada dua jamarat terdahulu.
Nafar Awwal dan Nafar Tsani

Setelah selesai melempar jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah, kita sudah menyelesaikan hajinya dan bisa meninggalkan Mina dan pulang ke Mekkah dengan syarat sudah keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. dan ini disebut Nafar Awwal. Namun jika matahari sudah terbenam dan masih berada di Mina maka tidak boleh meninggalkan Mina dan harus bermalam lagi di Mina untuk melontar jamarat pada hari berikutnya.

Yang ingin melakukan Nafar Tsani, maka ia harus mabit atau bermalam satu malam lagi di Mina dan melontar jamarat pada tanggal 13 Dzulhijjah ba’da Dzuhur, baru boleh ke Mekkah.
Thawaf Wada’

Thawaf Wada’ adalah ibadah terakhir dari rankaian ibadah haji. Persis seperi Thawaf Ifadah, tetapi tanpa Sa’i. Bagi wanita haidh tidak perlu Thawaf Wada’ dan hajinya tetap sah.

Sampai disini seluruh rangkaian Ibadah Haji Anda Selesai.

 

Baca : Checklist Perjalanan Haji Dari Awal Sampai Akhir Gel.I

Baca : 3 Jenis Haji dan Perbedaannya

Baca : 6 Alasan Persiapan Fisik Itu Penting

Baca : Tata Cara Wudhu / Tayamun & Sholat Di Pesawat

Baca : 14 Video Manasik Haji Kemenag

Baca : Tata Cara Haji Wanita Haid dan Nifas

Baca : Persiapan Diri, Keuangan, dan Kesehatan Sebelum Berangkat Haji