Mengetahui bagaimana tata cara manasik umroh yang baik dan benar sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan penunaian ibadah umroh anda,  semua untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah SWT  yang merupakan tujuan utama kita semua dalam menunaikan ibadah tersebut.

Rukun Dan Wajib Umroh

Dalam pelaksanaan manasik umroh ada 2 istilah penting yang harus kita perhatikan, yaitu Rukun Umroh dan Wajib Umroh:

1. Rukun Umroh

Rukun umroh adalah pokok kegiatan ibadah umroh yang benar-benar harus kita kerjakan, apabila salah satu dari rukun umroh ini tidak dikerjakan maka umrohnya tidak sah.

Rukun umroh ini ada 4 yaitu:

a) Ihram

b) Tawaf

c) Sa’i

d) Tahallul

2. Wajib Umroh

a) Berihram di Miqot

Miqot disini maksudnya adalah tempat untuk memulai niat ihram, dimana pelaksanaan niat ihram umroh ini harus dilaksanakan di miqot yang kita lewati, apabila kita melewatinya tanpa berihram maka umrohnya tetap sah tetapi wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing di Mekah.

Baca Miqot Jamaah Indonesia

Berikut urutan tata cara manasik umroh sesuai sunnah Rasulullah

1 . Melakukan Ihram di tempat Miqat dengan niat dan memakai pakaian ihram

Tempat:
Miqot: Yalam-lam, Dzul Khulaifah (Bir Ali), Zuhfah, Dzul Irqi, Qornulmanajil.
Baca : Keindahan Masjid Bir Ali

Sunat-Sunat Ihram
Sebelum ihram rapikan kuku, rambut, jenggot, kumis, bulu ketiak dan bulu lainnya. Kemudian mandi (membasahi badan dari kepala sampai kaki), menyela-nyela jari tangan dan kaki, kemudian berwudhu.

Selanjutnya mengenakan pakaian ihram. Bagi pria yang satu disebut Rida (kain bagian atas) dan Izzar (kain bagian bawah).
Pakaian ihram untuk wanita sama halnya dengan pakaian ketika shalat. Yaitu jilbab yang harus menutupi seluruh rambut (rambut tidak boleh terlihat). Baju harus menutupi dada. Tidak boleh memakai pakaian tipis hingga terlihat rambut atau kulit, selain telapak muka dan telapak tangan. Kaki memakai kaos kaki/stoking.
Sebelum niat boleh memakai wewangian, body lotion, parfum dan lainnya. Namun tidak boleh dilakukan sesudah niat.
Bila shalat wajib didirikan, kerjakan shalat sunat ihram setelahnya, atau boleh menjadikan shalat wajib itu penganti salat sunat ihram.
Perhatian
Shalat sunnat ini tidak diniatkan untuk ihram, tapi berniat mengerjakan shalat sunnat yang disebabkan satu sebab. Misalnya shalat dhuha, shalat hajat, tahiyatul masjid dll.
Yang berangkat dari Madinah sebaiknya mengerjakan semua sunah ihram di hotel.
Setelah berpakaian ihram, shalat sunat dan niat dilakukan di Miqat Bir Ali.

Apabila Anda telah sampai di miqat , maka mandilah dan pakaian wangi wangian jika hal tersebut memungkinkan.Kemudian kenakanlah pakaian ihram sarung dan selendang lebih utama berwarna putih.Bagi wanita boleh menggunakan gamis.Setelah itu berniat ihram
Niat untuk umrah antara lain:
Labbaika Allâhuma Umratan
“Aku taati panggilan-Mu untuk melakukan umrah”
Setelah niat tidak boleh melanggar larangan ihram. Tidak boleh berkata buruk, mengunjing, bertengkar, berdebat yang tidak bermanfaat dan larangan lainnya untuk menjaga kesempurnaan umrah.
Banyaklah membaca talbiyah:
Labaîk allâhumma labaîk, labaîk lâ syarîka laka labaîk, innal hamda wan ni’mata laka wal mulku, lâ syarîka laka
“Aku penuhi seruan-Mu Ya Allah, aku penuhi seruan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan seluruh kerajaan milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu.”
Setelah berulang kali membaca talbiyah diselingi shalawat:
Wa shallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa shahbihi wa sallam
“Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan atas junjungan nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para pengikutnya.”
Kemudian bacalah doa yang disukai, misalnya doa:
Allâhumma inna nas-aluka ridhâka wal jannah wa naûdzubika min sakhatika wannâr.
Ya Allah kami meminta ridha-Mu dan surgaMu. Kami berlindung dari kemarahan dan api neraka.”
Perbanyaklah membaca talbiyah dengan suara keras sedangkan bagi wanita hendaknya mengucapkan dengan suara pelan.

Baca : Cara Memakai Kain Ihram
Baca : Larangan Ihram

2. Thawaf mengelilingi Ka’bah 7 kali putaran dengan arah berlawanan arah jarum jam

thawafApabila sudah sampai di Mekkah maka lakukan Thawaf di Ka’bah sebanyak tujuh putaran. Mulai dari Hajar Aswad sambil bertakbir dan selesai di Hajar Aswad.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Rabbanâ âtinâ fiddunyâ hasanah wa fil âkhirati hasanah wa qinâ adzabannâr

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka.”

– Shalat di Maqam Ibrahim
Selesai tawaf kemudian menuju maqam Ibrahim sambil membaca:
Wattakidzû min maqâmi ibrâhîma mushollâ
Dan Jadikanlah sebagian dari Maqam Ibrahim tempat salat.”
Kemudian shalat sunnat dua raka’at dibalakang Maqam Ibrahim atau bisa dimana saja. Rakaat pertama membaca Fatihah dan alKafirun, rakaat kedua membaca fatihah dan al-Ikhlas (atau boleh surat-surat lainnya yang dihapal). Sesudah shalat bacalah/berdoa ambil yang sejajar dengan multazam(jika memungkinkan) sambil berdoa menurut keinginan anda.

Perhatian
Tidak disunahkan mengusap, mencium atau menempelkan benda untuk mengambil berkah karena hal ini tidak diajarkan Nabi saw.
Mencium Hajar Aswad adalah sunah sedangkan menghormati sesama Muslim wajib hukumnya, maka jangan mengejar pahala sunah namun berakibat dosa.
Jangan paksakan mencium Hajar Aswad bila keadaan penuh sesak. Bila keadaan penuh sesak dan tidak memungkinkan raml, berjalan biasa atau tetap raml semampunya.
Jangan paksakan shalat yang berhadapan langsung dengan maqam Ibrahim bila penuh sesak, carilah tempat kosong. Kemudian Istilam (bila memungkinkan) ke arah Hajar Aswad sambil berdoa di Multazam (bila memungkinkan) atau cukup berdoa di tempat anda berada.

Maqam Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim, maka hindari mengusap, mencium untuk mengharap berkah. Ingat! Jangan rusak ibadah anda dengan perbuatan yang tidak ada tuntunannya.

MINUM-AIR-ZAM-ZAM-compressorSebelum Sai disunahkan minum air Zam-Zam.  Berdoa :
Allahumma inni as’aluka ‘ilman nafi’an wa rizqan wasi’an wa syifaan min kulli dain wa saqamin
Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah ruah dan penyembuhan dari segala penyakit dan kesakitan.”

Baca : Khasiat Air Zam Zam
Baca : Tata Cara Tawaf

3. Sa’i antara bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali putaran

Tempat: Shafa – Marwa
Kemudian keluarlah menuju safa dan naiklah ke atas sambil menghadap ka’bah bacalah tahmid serta takbir tiga kali sambil mengangkat kedua tangan.Bacalah doa dan ulangilah setiap doa tiga kali sesuai sunai Rasulullah
Kemudian turunlah dan lakukanlah sa’i umroh sebanyak tujuh kali putaran dengan berjalan cepat di antara tanda hijau dan berjalan biasa sebelum tanda tersebut.Kemudian naiklah ke atas Marwa lalu bacalah takbir dan tahmid tiga kali.
لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَديْرٌ، لاَإِلَهَ إِ لاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَضَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ
“Tiada Ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya, baginya segenap kerajaan dan segala pujian, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia maha mampu atas segala sesuatu, tiada Ilah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, Dia memenuhi janji-Nya, Dia membela Hamba-Nya dan Ia kalahkan sendiri musuh-musuh-Nya”

Baca : Tata Cara Sa’i

4. Tahallul dengan mencukur rambut kepala

Tempat: Marwa
Bila Jamaah telah selesai melakukan sa’i maka cukurlah dengan bersih atau gundul atau pendekkan rambut Anda.
Mencukur rambut sebagian atau seluruhnya bagi kaum laki-laki, adapun wanita cukup sebagian saja.

Ketika mencukur rambut mulailah mencukurnya pada bagian sebelah kanan kepala dan berdoa:
Allâhummaghfir lil muhalliqîna wa lil muqoshirîn
Ya Allah, ampunilah orang yang bercukur dan yang bergunting.”
Mengunting atau memotong rambut boleh dilakukan oleh siapa saja, anak kecil ke orang tua atau sebaliknya, istri kepada suaminya atau sebaliknya. Hendaknya wanita dipotong oleh muhrimnya. Anda menjadi halal kembali dan selesailah umrah anda.

Dengan empat point di atas maka selesailah manasik umroh Anda.Demikian tata cara manasik umroh ini kami buat.Semoga bermanfaat.

Baca : Tips Persiapan Diri, Keuangan dan Kesehatan Sebelum Berangkat Umroh

Baca : Tata Cara Wudhu / Tayamum & Sholat Di Pesawat

Baca : Tata Cara Umroh Wanita Haid dan Nifas